Golfslag – Olika typer och klubbor som behövs

Det speciella med golf är man aldrig har två lika slag någonsin. Detta är något som är unikt för golf och gör sporten så kreativt utmanande. För att då göra det lite enklare för dig så bryter vi ner golf i flera moment eller med andra ord, typer av golfslag. Här får du reda på all info du behöver för att börja bemästra momenten.

Driverslaget

Driverslaget slås från tee med en driver. Är det längsta slaget du har i bagen. Drivern har det största klubbhuvudet men det betyder inte att det är den enklaste klubban att slå med som man oftast tror. Tanken är ofta att man vill slå långt med klubban vilket gör att man tar i mer. Detta brukar generellt ge en omvänd effekt i längd eftersom att man ofta träffar bollen sämre då man tar i. De personer som slår långt slår bollen oftast väldigt bra och rent istället för hårt som man oftast tror.

Fairwayslaget

Beroende på längd till hål så kan man ha allt från en wedge till en träklubba in till hålet. Här kommer det in lika mycket gräs mellan klubba och boll som det gör i ruff vilket innebär att det kommer bli mer spinn på bollen vilket kommer göra att bollen stannar snabbare när den väl landar. 

Ruffslaget

Beroende på längd från hål så kan det vara allt från en wedge till en lång järnklubba. Även om du behöver en träklubba för att nå fram till hål så är det smart att använda en järnklubba. Anledningen till att ruff anses som ett hinder är för att det är långa grässtrån som försvårar bollträffen. Klubban har en tendens att fastna i ruffen, och desto större klubbhuvud desto större chans för att fastna. Därför rekommenderas att använda järn från ruff eftersom järn rör sig enklast genom ruff.

Chippslaget

Ett kort golfslag där allt från wedge till järn kan användas. Då en högre bollflykt krävs används wedgar och när det inte behövs rekommenderas att använda ett järn. Att använda ett järn innebär att använda en mindre rörelse vilket också innebär ett enklare slag. Varför göra något svårt när man kan göra det enkelt?

Pitchslaget

Pitchslaget är ett längre chippslag som kan kräva allt från att använda en wedge till ett järn. Här uppmuntras att använda en wedge. Vid lite längre slag vill man mer upp i luften för att få bollen att stanna snabbare. Detta gör att det finns mindre marginal för taskiga studsar om man t.ex skulle slå ett lägre slag med ett järn.

Lobbslaget

På ett lobbslag så är syftet att få bollen högt upp i luften på en kort distans för att få bollen till att stanna snabbt. Här använder vi därför en wedge med mycket loft. Slaget liknar så du slår ett bunkerslag. Mycket fart och mycket loft är nycklarna till ett lyckat lobbslag.

Bunkerslaget

Till skillnad från andra golfslag så vill du inte få någon kontakt med bollen i ett bunkerslag. Man vill träffa två-tre centimeter innan bollen och få sanden att lyfta bollen. Det som är viktigt i ett bunkerslag är att du använder en wedge och aktiverar bounce genom att öppna upp bladet. En wedge har bounce vid sin sula vilket visas och används mer när man öppnar bladet.

Putten

Slutfasen av ett golfhål består av att få bollen i hål på den finklippta delen. Detta är enligt många det svåraste momentet på golfbanan. För att bemästra detta moment måste man ha förmågor som att kunna ”läsa” åt vilket håll bollen kommer röra sig åt, starta bollen på rätt linje och slå bollen i rätt längd.

Puttern är nog den klubba som kan variera mest i utseende. Alla märken har sina modeller som kan variera i form av breda, smala, stora och små. Det är viktigt att du hittar en putter som passar din sving för att optimera ditt resultat på greenen.

Punchslaget

Du står där på fairway, tee eller ruffen och känner stark motvind. Det viktiga under dessa situationer är att slå hårdare för att försöka komma fram. Detta fungerar inte på grund av att hårdare slag innebär mer spinn vilket endast kommer göra att bollen stiger. Vi rekommenderar därför dessa steg.

Steg 1: Välj en klubba som går längre och lugna ner svingen. 

Steg 2: flytta bollplaceringen mer mot den foten som är längst från målet (höger fot för högerfattade). Följ dessa steg för ett lyckat slag i motvind eller under ett träd.

Fadeslaget

Som spelare kommer man alltid i situationer där man måste kontrollera bollen från vänster till höger. Det kanske kommer träd i vägen eller så vill man motverka vind från höger, oavsett så är det bra att ha en kontrollerad fade i arsenalet. Vi rekommenderar därför dessa steg för att slå en kontrollerad fade. 

Steg 1: Ställ upp dig mot målet som att det inte skulle vara något hinder i vägen. 

Steg 2: Rikta fötter, höfter och axlar till vänster (höger för vänsterspelare). 

Steg 3: Svinga i riktning med kroppens riktning. Bladet pekar därför till höger om spårets riktning vilket skapar en högerskruv.

Drawslaget

Precis som fadeslaget så kan det vara bra att ha de motsatta slaget i arsenalet för samma anledning. Vi rekommenderar därför dessa steg för att slå en kontrollerad draw.

Steg 1: Ställ upp dig mot målet som att det inte skulle vara något hinder i vägen. 

Steg 2: Rikta fötter, höfter och axlar till höger (vänster för vänsterspelare).

Steg 3: Svinga i riktning med kroppens riktning. Bladet pekar därför till vänster om spårets riktning vilket skapar en vänsterskruv.

Höga slaget

Som golfare kommer man konstant i situationer där man har hinder i vägen. I sådana situationer så är det bra att ha förmågan att kontrollera bollflykt och sidoskruv. Vanligtvis måste man skruva runt eller slå under ett hinder, men måste man slå över ett hinder. Detta händer inte så ofta men det kan vara bra och veta hur man slår ett högre slag än vad man normalt gör. Vi rekommenderar därför att du följer dessa steg:

Steg 1: I uppställningen flytta bollplaceringen mer mot den främre foten utan någon ändrad viktöverföring. Detta gör så att händerna flyttas tillbaka från början vilket gör att klubban pekar högre upp i luften.

Steg 2: Svinga normalt utan att försöka lyfta bollen. Upställningsändringen kommer redan att göra så att bollen kommer flyga högre. Att försöka lyfta bollen kommer inte få bollen att flyga högre utan kommer endast få dig att träffa bollen sämre vilket inte kommer få bollen att flyga högre.

Lämna en kommentar