Golftermer – Ordlista

Alternativ boll? Flyer? Mulligan? Grooves? Dormy? Stimp? Ja, golf kan ibland vara väldigt förvirrande och inte minst golfspråket. Vi har därför tagit fram alla golftermer som kan vara bra att ha koll på ute på golfbanan så att du kan hänga med i alla svängar.

19th hole – Efter en runda så kallar man baren det 19de hålet.

Adressering – När man står stilla över bollen precis innan man slår den.

Albatross – Albatross är termen för när man får bollen i hål på tre slag under hålets par.

All square – I matchspel kan man vara lika och då heter det all square.

Alternativ boll – Då man är osäker på en regel kan man spela en boll som följer regeln och en där man inte följer den. Det blir därmed två scorer på hålet. Efter påläsning väljer man efter rundan den scoren som följde rätt regler.

Backspin – Backspinn är bollens skruv som gör att bollen stannar snabbare efter landning.

Baksving – Är den del av svingen då klubban rör sig från stilla bakom bollen till toppen av sin tillbakavridning.

Birdie – Birdie är termen för när man får bollen i hål på ett slag under hålets par.

Blint slag – Då du inte har möjlighet att se flaggan eller det område som bollen kommer landa på så är det ett blint slag.

Bogey – Bogey är termen för när man får bollen i hål på ett slag över hålets par.

Bounce – På undersidan av klubban så finns det en klump som varierar i form och storlek för varje klubba, denna klump kallas bounce.

Bump&Run – En låg chip som i princip aldrig lämnar marken kallas en bump&run.

Bunker – Bunker är en sorts hinder på banan som är ett hål fyllt med sand. Finns både på vägen till greenen och vid sidan av greenen.

Bästboll – Bästboll är ett parspel där bästa scoren på varje hål räknas och kombineras till en totalscore.

Caddy – Den person som hjälper en genom att ge tips och bära bagen kallas en caddy.

Carry – Den plats där bollen landar kallas carry.

Chip – När bollen ligger precis utanför green så slår man en chip mot hålet.

Cut – En cut är den gräns som finns som bestämmer hur många spelare som får spela vidare. Brukar bestämmas efter 36 hål på golftävlingar som spelas i 72 hål.

Dimpel – De bucklor som finns på golfbollen kallas dimplar.

Dogleg Då hålet är vinklat åt ett visst håll kallas det att hålet är dogleg.

Dormy – Då man i matchspel har lika mång ”up” som det är hål kvar kallas det att man är dormy.

Draw – Svag sidoskruv på bollen från höger till vänster kallas en draw.

Driver – Driver är den största klubban i bagen som också går längst. Används oftast från tee.

Dropp – Då du släpper bollen från knähögd efter ha slagit in i pliktområde så kallas det att du droppar.

Dubble bogey- Dubbel bogey är termen för när man får bollen i hål på två slag över hålets par.

Duff – När klubban träffar marken innan bollen så kallas det att man har slagit en duff.

Eagle – Eagle är termen för när man får bollen i hål på två slag under hålets par.

Fade – Svag sidoskruv på bollen från vänster till höger kallas fade.

Fairway – Det finklippta gräset som rör sig fram till green kallas fairway.

Flightscope – Flightscope är en känd golfsimulator.

Flyer – Flyer är ett fenomen där bollen från ett slag från ruff kommer ut med väldigt lite spinn som gör att bollen färdas längre än normalt.

Fore – Det som skriks då en boll rör sig farligt nära mot en person.

Foregreen – Finns på vissa banor där gräset är högre än green men kortare än fairway och finns precis utanför greenområdet.

Foresome – I foursome spelar två spelare med en boll. Spelarna måste slå ut från varannan tee och därefter slå vartannat slag ända tills bollen är i hål.

Genomsving – Genomsving är den del av svingen då klubban har träffat bollen och kommer upp till avslutningen.

Gimmie – När medspelaren har sin boll så pass nära hålet att man ger slaget till spelaren. Detta kallas att man ger en gimmie.

Grain – Gräsets lutning på green som gör att bollen rör sig åt gräsets riktning kallas greenens grain.

Green – Det område som har kortast gräs och har flaggan i sig kallas en green.

Greenfee – Den avgift man betalar till en golfklubb för att spela om man inte är medlem kallas en greenfee.

Greenlagare – Det redskap man använder för att laga märke på green kallas en greenlagare.

Greensome – Greensome är en partävling där båda spelarna slår ut och efter det väljer spelarna vilken boll de ska spela foresome i hål.

Grooves – Grooves är de spår som finns på ansiktet av klubban.

Handikapp – Är ett nummer som indikerar ungefär hur mycket hjälp man behöver för att slå banan.

Hole-in-one – När bollen går i hål på ett slag kallas det att man har gjort en hole-in-one.

Hook – Hook är en stark sidoskruv på bollen från höger till vänster.

Hybrid – En hybrid är just en hybrid av en järnklubba och träklubba.

Hälträff – Hälträff är en bollträff som är närmare skaftet på klubban.

Inspel – Det slaget man slår där ens avsikt är att träffa green är ens inspel.

Juniorstuds – Termen som indikerar att en spelare har haft tur med sin studs

Järn – Klubbor som används vid mellanavstånd från green.

Klubbhuvud – Är den del av klubban som är längst ner.

Kondor – Kondor är termen för när man får bollen i hål på fyra slag under hålets par.

Kugghjulseffekten – Det konvexa utseendet på driver, woods och hybrid gör så att tåträff skapar draw och hälträff skapar fade. Denna funktion kallas kugghjulseffekten.

Lag – Lag är ens förmåga att kontrollera bollens längd på green.

Lie – Lie är klubbans vinkel till skaftet.

Lobb – När bollen ligger nära green fast du måste slå ett högt slag t.ex över en bunker så slår man en lobb.

Lokal regel – Golfklubbens speciella regler som kan motsäga de officiella reglerna. Kan vara att man t.ex får droppa om bollen ligger på en grusväg.

Markeringsknapp – Det objekt man använder för att markera bollen på en green.

Markör – Spelaren som spelar i samma grupp och skriver din score.

Matchspel – Ett spelformat som spelas mellan två spelare där bästa score i hole mellan spelarna går 1 up. Vinner samma spelare nästa hål blir hen 2 up. Vinner den andra spelaren tredje hålet så går den första spelare tillbaka till 1 up.

MOI – Står för Moment of Inertia och är ett mått på klybbans vridningsmotstånd då bollträffen är utanför sweetspot.

MUA – MUA står för mark under arbete och är ett område som en får fri dropp från.

Mulligan – Man säger att man tar en mulligan då man inte är nöjd med sitt förstaslag och ”slår om” utan plikt. OBS detta är inte med i de officiella reglerna.

Muscleback – Typ av järnset som är smidda och har ett lägre MOI-värde.

Nedslagsmärke – Är det märke på green som blir efter att en boll landat.

Nedsving – Den del av svingen då klubban rör sig från toppen av baksvingen till botten och träffar bollen kallas nedsvingen.

Närspel – De slag som slås inom 40m av green kallas närspelsslag.

Out-of-bounds – Är det som bestämmer golfbanans gränser och är markerat som vita pinnar.

Pace – Det tempo man har när man spelar.

Par – Par är termen för när man får bollen i hål på samma slag som hålets par.

Passa flaggan – När en person är långt från hål och inte kan se hålet om flaggan tas upp så kallas det att en medspelare ”passar” flaggan då medspelaren håller i flaggan ända tills personen som puttar har slagit sitt slag.

Pay&Play – De banor som går att spela genom att betala är pay&play banor.

Pegg – Trä eller plast ”spik” som ska hjälpa bollen att vara över marken när man slår från tee.

Pitch – När bollen ligger lite längre infrån green fast fortfarande är nära så slår man en pitch mot hålet.

Plikt – Plikt är en slags bestraffning för att ha slagit bollen till ett område där man inte bör slå den eller ha brutit en regel.

Pliktområde – Tidigare kallat vattenhinder. Markerat område där det är ospelbart som vatten t.ex.

Plushandikapp – Det handikapp man har om man tar sig under noll.

Poängbogey – Spelformen där man lägger ihop de poäng man får på varje hål som sitt handikapp bestämmer kallas poängbogey.

Provisorisk boll – När man har slagit in i skogen eller i ett område då man är osäker om man hittar bollen eller inte, så slår man en ny boll kallad ”provisorisk boll” som man spelar vidare på med ett slags plikt om man inte hittar sin förstaboll.

Pull – Om bollen går till vänster fast utan sidoskruv kallas det att man har slagit en pull.

Punch – Ett kontrollerat slag som går lågt kallas ett punch-slag.

Push – Om bollen går till höger fast utan sidoskruv kallas det att man har slagit en push.

Putter – Klubban som används på green för att få bollen i hål vid kort avstånd kallas en putter.

Range – Området där man värmer upp genom att slå golfslag kallas rangen.

Release – Bladets rotation efter bollträff kallas en release.

Ruff – Tjockare och längre gräs som finns vid sidan av fairway för att försvåra vägen till hålet kallas ruff.

Sandy – När man slår ett bunkerslag och sedan får bollen i hål på nästa slag kallas att man gör en sandy.

Scorekort – Det papper man skriver ner det antal slag man får på varje hål.

Scramble – En spelform där man är två eller fler och alla slår ut från tee för att sedan alla spela från det bästa slaget ända in i hål.

Semiruff – Finns på vissa banor och är ett mellanting av fairway och ruff.

Shotgun – Termen som innebär att flera slår ut samtidigt på olika hål. Brukar vara en lösning då man vill ha en stor summa människor spela klart samtidigt.

Sky – Sky-träff kallas det om bollen träffar långt upp på klubbbladet så att bollen flyger högre än vad den går i längd.

Slagspel – Slagspel är det ”normala” spelsättet där man spelar genom att bara skriva ner den score man fick på hålet.

Slice – Slice är en stark sidoskruv på bollen från vänster till höger.

Slope – Denna golfterm är både en term som innebär greenens lutning samt kan slope vara ett nummer som bestämmer hålets svårighet i jämförelse med övriga hål på banan.

Snap hook – Extremt stark sidoskruv på bollen från höger till vänster.

Socket – En stark hälträff som gör att bollen går starkt till höger.

Spelrätt – Då man har rätten att spela genom att ha betalt Pay&Play eller medlemskap.

Sprinkler – Metall eller plastbit ute på banan som skyddar vattenspridarna.

Stans – Stans är ett annat ord för adressering.

Stimp – Termen som indikerar hur snabbt bollen rullar på green. En green kan t.ex ha hög stimp vilket menar att bollen rullar snabbt på green.

Stimpmeter – Stimpmeter är namnet på den utrustning som används för att mäta stimpen.

Stinger – Då man slår ett kontrollerat slag som går lågt kallas att man slår en stinger.

Sträcka – Sträcka är uttrycket som används då man har för många slag över par och inte vill spela klart hålet.

Styvhet – Styvhet bestämmer vilken hårdhet golfklubbans skaft har.

Tee – Tee är den gräsruta där det finns teekulor som indikerar vart man ska slå första slaget på hålet.

Tjock bollträff – När klubban träffar marken innan bollen fast inte så grovt så har man slagit en tjock bollträff.

Topp – När klubban träffar för högt upp på bollen så att bollen i princip inte lämnar marken så har man slagit en topp.

Torva – Den del av gräset som lämnar marken efter bollträff.

Trackman – Trackman är ett märke som tillverkar golfsimulatorer.

Tripple bogey – Tripple bogey är termen för när man får bollen i hål på tre slag över hålets par.

Tunn bollträff – En tunn bollträff är en slags topp fast inte lika grov.

Tåträff – När man träffar bollen ute på spetsen av klubba så har man gjort en tåträff.

Up&down – När man slår en chip eller pitch och sedan får bollen i håll på nästa slag så har man gjort en up&down.

Utgångsvinkel – Den vinkel som bollen kommer ut efter bollträff kallas för bollens utgångsvinkel.

Wedge – En wedge är en golfklubba som har mer loft än en järnklubba.

Woods – En mindre version av drivern som används från långa avstånd där bollen ligger på marken kallas för en träklubba/wood.

Lämna en kommentar